Lời mở đầu

Các bạn thân mến!

Trong tuần lễ Giáo lý năm 2019 này, chúng ta cùng tìm hiểu Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo về con người.

Đây là một chủ đề thiết thân đối với từng người, vì chúng ta là con người. Chúng ta muốn khám phá ra mình là gì, là ai và có thể mở rộng và vươn xa tới đâu trong thế giới hữu hình và cả vô hình.

Hơn nữa, chúng ta là những con người đang sống giữa cộng đồng xã hội, có thể vươn rộng đến toàn thể nhân loại và vũ trụ. Nếu những thành phần của cộng đồng này nhận thức được những giá trị căn bản của con người như sự thật, tình yêu, tự do, công bằng và cùng hành động cho công ích, chắc chắn xã hội chúng ta sẽ sống an lành, dồi dào và hạnh phúc hơn nhiều.

Cuộc sống con người chúng ta luôn có những biến động, thách đố và thậm chí cả những xung đột vì những nhận thức, tham vọng và dục vọng khác nhau, Giáo huấn Xã hội Công giáo về con người sẽ là một phương tiện rất hữu hiệu để ta giải quyết những căng thẳng, khó khăn đó. Đồng thời giáo huấn này cũng giúp ta sống trong niềm tin và hy vọng vì mỗi con người đều là một mầu nhiệm cần khám phá không ngừng và có những khả năng vô tận để tôn trọng bên vực cho nhau.

Khoá học này chỉ kéo dài trong 8 tiết học nên chắc chắn chỉ có thể giới thiệu với bạn một vài điểm chính của Giáo huấn Xã hội Công giáo. Mong bạn sẽ tìm dịp học hỏi thêm.


Các chữ viết tắt

Công đồng Vaticanô II:    CĐ.Vat II

Hiến chế Gaudium et Spes:    GS

Tóm lược Học thuyết Xã hội Công giáo: TLHTXHCG

Giáo lý Hội Thánh Công giáo:    GLHTCG

Hội đồng Giám mục Việt Nam:    HĐGMVN

Atlas Giải phẫu Cơ thể Người:    Atlas

Series NavigationBài 1 – Con người và những hệ tư tưởng về con người >>