Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo về con người

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

Lời mở đầu

Cuộc sống con người chúng ta luôn có những biến động, thách đố và thậm chí cả những xung đột vì những nhận thức, tham vọng và dục vọng khác nhau, Giáo huấn Xã hội Công giáo về con người sẽ là một phương tiện rất hữu hiệu để ta ... Xem Chi Tiết

Bài 1 – Con người và những hệ tư tưởng về con người

Kể từ lúc con người biết suy tư (homo sapiens) xuất hiện khoảng 200.000 năm trước cho đến ngày nay với khoảng 7,7 tỷ người đang sống trên trái đất, con người không ngừng tìm kiếm câu trả lời về lai lịch của mình - Con người là gì? ... Xem Chi Tiết

Bài 2 – Xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới

Xây dựng nền văn minh tình yêu là đích điểm cuối cùng cho mọi hoạt động của Giáo hội Công giáo ở trần thế này. Để đạt được mục đích đó, Giáo Hội cổ vũ mọi tín hữu xây dựng một nền nhân bản toàn diện và liên đới ... Xem Chi Tiết

Bài 3 – Con đường sự thật giải thoát ta

Nền nhân bản Kitô giáo giới thiệu bốn giá trị căn bản trong đời sống xã hội của con người, đó là: sự thật, tự do, công bằng, tình yêu ... Xem Chi Tiết

Tình yêu trong kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn Lời mở Giá trị thứ hai làm nền tảng cho đời sống xã hội của con người là tình yêu. Sách Tóm lược Học thuyết Xã hội Công giáo nói đến tình yêu ở 129 số trong 583 số của toàn cuốn sách. Sách Docat ... Xem Chi Tiết