Triết – Thần học

Chúa Giêsu trong lịch sử văn hoá

Tác giả: Jaroslav Pelikan là nguyên giáo sư tại đại học Yale, chuyên về lịch sử Kitô giáo. Từng được trao tặng 35 bằng tiến sĩ danh dự của các đại học khắp thế giới, Ông là tác giả nhiều tác phẩm nổi tiếng và là người san định rất ... Xem Chi Tiết

Đức Maria Qua Các Thời Đại
Người Phụ Nữ Muôn Mùa – Và Muôn Lẽ

Gần suốt 20 thế kỷ qua, những lời của Kinh Ngợi Khen không ngớt trở thành sự thật, và chỉ có những kẻ xấu tính mới dám coi là không đúng. Nhìn trở lui nhiều đề mục và chủ đề của sách này, ta sẽ thấy nhiều phạm vi của ... Xem Chi Tiết

Đức Maria Qua Các Thời Đại
Nữ Vương Thiên Đàng, Thiếp Ngủ và Mông Triệu

Trong suốt sách này, khi bàn đến các chủ đề và học lý liên quan tới đức Trinh Nữ Maria, chúng tôi cố ý tránh không nhắc đến nhiều cuộc tranh luận về Ngài, thuộc cả lãnh vực văn hoá lẫn thần học, từng xảy ra trong thế kỷ 20 ... Xem Chi Tiết

Đức Maria Qua Các Thời Đại
Ngoại Lệ Vĩ Đại, Vô Nhiễm Thai

Như đã thấy trong các chương trước, phần lớn môi trường phát triển của cả lòng sùng kính lẫn học lý về Đức Trinh Nữ Maria đều ở Phương Đông Kitô giáo: Syria, Ai Cập, Ácmêni và Hy Lạp, hơn là ở Phương Tây Latinh, nơi phần lớn được hưởng ... Xem Chi Tiết

Đức Maria Qua Các Thời Đại
Người Đàn Bà Mặc Áo Mặt Trời

Chương mười ba: Người Đàn Bà Mặc Áo Mặt Trời Thiên Chúa phán: Trong những ngày cuối cùng,
Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thẩy người phàm,
con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ,
thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được ... Xem Chi Tiết