Triết – Thần học

Ngụy Phúc Âm Giacôbê

Tác giả: Bảo-Lộc Nguyễn Ước ... Xem Chi Tiết

Những Suy Tư Thần Học về Tiệc Cưới Cana

Tác giả: Luke Khổng Quang
Dưới ngòi bút của thánh sử Gioan, biến cố trọng đại này không chỉ mở mắt tông đồ Nathanaen về quyền năng và bản tính đích thực của Đức Giêsu, mà còn cho thấy những ý nghĩa thần học ẩn khuất sau bức màn sự ... Xem Chi Tiết

Điều Chúng Ta Tin
Phần 5: Giáo hội của Vinh quang và Tình yêu (Ga 17,4-10)

Tác giả: Joshua J. Whitfield - Chuyển ngữ Tiếng Việt: Grêgôriô Võ Trần Nhựt
Vì yêu thương các môn đệ, Ngài cầu nguyện cho họ bằng một tình yêu – qua Giáo hội, theo thời gian – sẽ bao trùm cả thế giới. Đây là một tình yêu thông phần ... Xem Chi Tiết

Điều Chúng Ta Tin
Phần 4: Giáo hội được sinh ra trong đêm tối để hướng về đời sống vĩnh cửu

Tác giả: Joshua J. Whitfield - Chuyển ngữ Tiếng Việt: Grêgôriô Võ Trần Nhựt
Giáo hội đã mất một thời gian dài để diễn tả về mặt thần học mối tương quan này giữa Chúa Con và Chúa Cha – sử dụng những hạn từ như Ba Ngôi và đồng ... Xem Chi Tiết

Điều Chúng Ta Tin
Phần 3: Giáo hội là gì?

Tác giả: Joshua J. Whitfield - Chuyển ngữ Tiếng Việt: Grêgôriô Võ Trần Nhựt
Chắc chắn, việc đặt niềm tin vào Giáo hội là một bổn phận căn bản trong đạo Công giáo. Mỗi Chúa Nhật, chúng ta cùng tuyên xưng trong kinh Tin kính: “Tôi tin Hội thánh duy ... Xem Chi Tiết