Cuộc Chiền Thiêng Liêng

“Cuộc Chiến Thiêng Liêng”, cuốn sách của John LaBriola, một tiếu luận sưu tập hơn 1.000 trích dẫn rút ra từ Lời Chúa, các thánh và lởi của các Giáo Hoàng cổ kim… giúp chúng ta hiẻu rõ mưu chước Satan; đồng thời, nhắc nhở chúng ta về những ân huệ đã lãnh nhận qua các bí tích như những binh giáp và vũ khỉ sắc bén được trang bị đẻ chống lại ma quỷ.