Triết – Thần học

Việt Triết Luận Tập (Quyển Thượng)
Chương VII
Khả Thể Của Một Nền Việt Triết

Trong chương này, chúng tôi xin mạn phép lập lại hai câu hỏi, tuy cũ kỹ, song vẫn còn làm giới trí thức Việt thắc mắc, đó là có một nền Việt triết hay không? Và nếu có, thì Việt triết đi về đâu? ... Xem Chi Tiết

Việt Triết Luận Tập (Quyển Thượng)
Chương VI
Chủ Chi Ðạo
Từ Triết Lý Nhân Chủ Của Gioan Phaolô II Tới Nhân Ðạo

Gs. Trần Văn Đoàn
Bài này nhắm tới một mục đích, đó là qua việc tìm hiểu nền triết học nhân chủ của Gioan-Phaolô II, một nền tư tưởng đương ảnh hưởng tới các xã hội Kitô giáo, chúng tôi suy tư về đạo nhân chủ trong tư tưởng của ... Xem Chi Tiết

Việt Triết Luận Tập (Quyển Thượng)
Chương V
Chữ Mệnh Trong Truyện Kiều
Quá Trình Biến Hóa Của Việt Nho

Gs. Trần Văn Đoàn
Một khi định mệnh được coi như sử mệnh, thì cái thân phận con người không chấm dứt với một cái nghiệp, hiện nghiệp hay tiền nghiệp. Thân phận con người, như tinh thần tuyệt đối của Hegel đương tiến về tương lai, một tương lai ... Xem Chi Tiết

Việt Triết Luận Tập (Quyển Thượng)
Chương IV
Bản Thể Và Ðặc Tính Việt Triết

Gs. Trần Văn Đoàn
Chương này trình bày bản chất, cũng như những đặc tính của Việt triết theo một lối nhìn khoa học, nhắm xác định một cách trực tiếp sự hiện hữu của nó ... Xem Chi Tiết

Việt Triết Luận Tập (Quyển Thượng)
Chương III
Phản Tư Về Những Chiều Hướng Triết Học Hiện Ðại

Gs. Trần Văn Đoàn
Trong chương này, chúng tôi đã trình bày triết học không theo một khuôn mẫu cố định, cũng không hề đưa ra một định nghĩa nào về triết học. Như độc giả đã nhận ra, chương này chỉ có một mục đích, đó là chứng minh ... Xem Chi Tiết